Instalacja w przestrzeni miejskiej Rzeszowa stanowiła część działań artystycznych z okazji imprezy Europejski Stadion Kultury. Na asfalcie parkowych alejek napisane zostały fragmenty poezji Juliana Tuwima. "Słopiewnie" to szczególny cykl wierszy zbudowanych ze słów pozbawionych znaczenia. Sens poezji nadaje jej brzmienie, tutaj odczytane ma głos, podczas spaceru.Galeria mediów