"Różne stany niepamięci", BWA, Przemyśl

 
kuratorzy: Karolina Niwelińska, Jadwiga Sawicka, Krzysztof Pisarek, wystawa zbiorowa.
Fot. Łukasz Pisarek

Niektóre sposoby na niezapominanie/zapamiętywanie:
zapiski na bieżąco,
wspominanie / utrwalanie przez powtarzanie,
rekonstrukcja,
zgadywanie / fantazjowanie na temat przeszłości

Większość z pokazywanych na wystawie prac nie jest jednoznaczną egzemplifikacją jednaj z wymienionych taktyk; niektóre znajdują się gdzieś na pograniczu kategorii i można je różnie interpretować. Wahanie się i niepewność osądów są chyba nieuniknione, gdy pojawia się temat niepamięci;
trudno o konsekwencję i precyzję w walce z takim przeciwnikiem.
To przeciwnik, który nie trzyma się żadnych reguł: po prostu zabiera nam wszystko!