"Wielki Człowiek do małych interesów", Teatr Stary, Kraków

 
Scenografia do przedstawienia "Wielki człowiek do małych interesów" wg Aleksandra Fredry, reż. Michał Borczuch, dramaturgia Magadalena Stojowska, Teatr Stary, Kraków, 2005